Công ty TNHH Đầu tư thương mại và dịch vụ kỹ thuật Minh Phát

Số 14A, ngõ 165 đường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Giải pháp

Bảo mật tài liệu in Greenland

Tính năng:

Chứng thực việc in và Copy thông qua Account hoặc thẻ từ.

Cấp quyền cho người dùng sử dụng màu hay không.

Bảo mật tài liệu in bằng cách giữ bản in trước khi in ra giấy thông qua Account hoặc thẻ từ.

Giảm chi phí sử dụng cho khách hàng

Bảo mật tài liệu in không cần trang bị Server.

 

Quản lý chi phí bản chụp EZ Charger

Tính năng:

Kiểm soát việc in ấn và Copy qua máy đa năng thông qua chứng thực người dùng, giúp quản lý hiệu quả và tiết kiệm chi phí in ấn.

Cấp hạn mức sử dụng Copy, Print cho từng người dùng hàng tháng.

Bảo mật tài liệu in tại bất kỳ máy đa năng bằng cách giữ bản in trước khi in ra giấy thông qua Account hoặc thẻ chip

Báo cáo thời gian thực cho từng người dùng hoặc Phòng ban.

 

 

Giải pháp quản lý In ấn – Equitract

1.Giải pháp quản lý chi phí bản chụp Equitrac.

Tính năng:

Kiểm soát việc  in ấn, Copy, Scan, Fax máy đa năng thông qua chứng thực người dùng.

Cấp hạn mức sử dụng Copy, Print cho từng người dùng hàng tháng.

Bảo mật tài liệu in tại bất kỳ máy đa năng bằng cách giữ bản in trước khi in ra giấy thông qua Account Domain hoặc thẻ từ.

Báo cáo thời gian thực cho từng người dùng hoặc Phòng ban.

Giải pháp quản lý chí phí dành cho Công  ty lớn với số lượng máy và users lớn.

Tiết kiệm chi phí cho khách hàng.